ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Positieve oplossing voor maatschappelijke en organisatorische issues

Krijgen uw medewerkers, inwoners en klanten voldoende aandacht? Wilt u een organisatieverandering?

Staat participatie bij u op de agenda? Of nieuwe democratie? Spreekt u wel eens mensen die niet op de standaard ‘stakeholderlijst’ staan?

Eljo de Galan draagt op optimistische wijze bij aan de oplossing van maatschappelijke of organisatorische vraagstukken. U krijgt strategisch advies dat tot stand komt door een open, proactieve houding en creatieve aanpak en werkwijze.

Mijn rol is signaleren, agenderen, adviseren en realiseren. Ik werk niet alleen op basis van analyses maar heb ook oog voor relevante (unusual) stakeholders. Ik benader het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven, verbind invalshoeken en krijg zaken in beweging. 

Ik jaag het proces vol enthousiastme aan tot en met de realisatie als procesmanager, omgevingsmanager, communicatiemanager, adviseur sociale innovatie of een door u bedachte titel.

Sociale Innovatie

Sociale innovatie werkt bottom-up. Daar kunt u als bestuurder en manager uw voordeel mee doen. We halen naar boven wat er leeft en doen daar iets mee. Eljo de Galan begeleidt dergelijke processen voor overheid en bedrijfsleven, vanuit de visie dat je verantwoordelijkheid beter kunt delen. Iedere situatie vraag een eigen aanpak, passend bij de drijfveren van mensen en bij de tijdgeest. Zo bieden de gevolgen van corona aanknopingspunten om de organistie tegen het licht te houden. Ik jaag dat graag aan in uw organisatie.

Participatie

Ik help vastgelopen processen openbreken en grote organisaties relevant te blijven. Of het nu de omgevingswet is, de politiek of de commerciële bedreiging van disruptieve start-ups; traditionele werkwijzen zijn ontoereikend om de huidige problemen op te lossen. Dus, stop met cosmetische verandering. Ga voor inhoudelijke verandering en groei, samen met stakeholders, belanghebbenden en andere positieve krachten. Oók de unusual suspects.

Opdrachtgevers

Zij gingen u voor

Ministerie Infrastructuur en Milieu

Innovatieprogramma’s

Female Cancer

Adviseur bestuur online

Gemeente Den Haag

Communicatieproces met stakeholders Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

Verandertrajecten, participatietrajecten, Hfd Communicatie (a.i.)

Rijkswaterstaat

Verandertrajecten, online, interne Communicatie, participatiecommunicatie

ING Real Estate

Advies directie, gebiedscommunicatie

Hoogheemraadschap Rijnland

Analyse, coaching samenwerking zakelijke partners

Solvay Pharma

Marketing Communicatie

FNV Bondgenoten

Sociale innovatie

Provincie Noord-Holland

Inspirator online
Gemeente Ede Wageningen

Gemeente Ede Wageningen

Adviseur samenwerking 5 gemeenten
UPC

UPC

Sociale innovatie
IJburg Amsterdam

Amsterdam IJburg

Gebiedscommunicatie
Schiphol

Schiphol

Analyse samenwerking partners
Kunstcentrum

Kunstcentrum

Adviseur bestuur
Connexxion

Conexxion

Voorzitter samenwerkende partijen groot project
Van Dijk Food Products

Van Dijk Foods

Creatieve denksessies voor nieuwe producten

Gemeente Alkmaar

Infra/citymarketing/omgevingsmanagement, facilitator, managen uitvoering

Factor4 duurzame energie

Marketing communicatie

Ik geef vastgelopen processen weer lucht. Ik deel mijn enthousiasme en deskundigheid graag met bestuurders en managers die een stap verder durven zetten. Die inwoners en klanten aan het woord laten en daar daadwerkelijk iets mee doen. Ik bedenk hoe zij aan het woord komen, zodat u er ook iets aan heeft. Daar word ik blij van. En u vast ook. De Galan Sociale innovatie bestaat sinds 1997

Eljo de Galan

Aanjager en verbinder

Word relevant voor stakeholders

Share This