ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl
Eljo de Galan gefotografeerd door Linette Raven

Issues

Ik heb een eeuwige drijfveer issues te agenderen, verfrissend op te lossen en mensen in beweging te brengen.

Samen in beweging

Stel, u wilt een organisatieontwikkeling of participatieproces. Voor een beter eindresultaat. En u wilt natuurlijk ook een betere relatie met mensen voor wie u er toe doet. In dat geval help ik u graag; vóór u de inhoud bepaalt.

Aanjager

Ik benader het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven (óók van de unusual suspects) en verbind de invalshoeken. Met mijn optimistische, proactieve, open houding kom ik tot een strategische advies en creatieve aanpak voor de uitwerking. Ik jaag het proces aan van begin tot eind. Als procesmanager, omgevingsmanager, communicatiemanager, adviseur sociale innovatie of een door u bedachte titel. Mijn rol is signaleren, agenderen, adviseren en realiseren.

Resultaat

Het resultaat is dat ú dichter bij een oplossing van uw maatschappelijke of organisatorische vraagstuk komt.

Sociale Innovatie

Veel bestuurders en managers uit overheid en bedrijfsleven zien de meerwaarde van sociale innovatie. Dat is een werkwijze waarbij je de verantwoordelijkheid deelt door bottom-up te werken; je haalt naar boven wat er bij stakeholders leeft en doet daar iets mee. Ik begeleid dat proces en zorg dat het past bij de mensen en de tijdgeest. 

Participatie

Ik help vastgelopen processen openbreken. Traditionele werkwijzen zijn ontoereikend om de huidige problemen op te lossen. Dus, stop met cosmetische verandering en laat het organogram even voor wat het is. Ga voor inhoudelijke verandering en groei, samen met stakeholders en andere positieve krachten. Oók de unusual suspects.

Training

BINNENKORT

Hoe kan je de samenwerking en communicatie in het team, tussen afdelingen of met samenwerkingspartners verbeteren? Welke aannames staan nu in de weg?

Hoe kan je je creatief denkvermogen gebruiken om in deze onzekere tijd je draai weer te vinden?

Daar gaan de trainingen over.

Ministerie Infrastructuur en Milieu

Innovatieprogramma’s

Female Cancer

Adviseur bestuur online

Gemeente Den Haag

Communicatieproces met stakeholders Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

Verandertrajecten, participatietrajecten, Hfd Communicatie (a.i.)

Rijkswaterstaat

Verandertrajecten, online, interne Communicatie, participatiecommunicatie

ING Real Estate

Advies directie, gebiedscommunicatie

Hoogheemraadschap Rijnland

Analyse, coaching samenwerking zakelijke partners

Solvay Pharma

Marketing Communicatie

FNV Bondgenoten

Sociale innovatie

Provincie Noord-Holland

Inspirator online
Gemeente Ede Wageningen

Gemeente Ede Wageningen

Adviseur samenwerking 5 gemeenten
UPC

UPC

Sociale innovatie
IJburg Amsterdam

Amsterdam IJburg

Gebiedscommunicatie
Schiphol

Schiphol

Analyse samenwerking partners
Kunstcentrum

Kunstcentrum

Adviseur bestuur
Connexxion

Conexxion

Voorzitter samenwerkende partijen groot project
Van Dijk Food Products

Van Dijk Foods

Creatieve denksessies voor nieuwe producten

Gemeente Alkmaar

Infra/citymarketing/omgevingsmanagement, facilitator, managen uitvoering

Factor4 duurzame energie

Marketing communicatie

Ik geef vastgelopen processen weer lucht. Ik deel mijn enthousiasme en deskundigheid graag met bestuurders en managers die een stap verder durven zetten. Die inwoners, medewerkers, klanten en andere stakeholders aan het woord laten en daar daadwerkelijk iets mee doen. Ik bedenk hoe zij aan het woord komen, zodat u er ook iets aan heeft. Daar word ik blij van. En u vast ook. De Galan Sociale innovatie bestaat sinds 1997

Eljo de Galan

Aanjager en verbinder

De meest optimistische aanjager en verbinder

+31 (0)6 21 89 85 16 | eljo @ degalan . nl

Share This