ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl
Eljo de Galan gefotografeerd door Linette Raven

Vernieuwing aanjagen

Ik heb een eeuwige drijfveer vernieuwing aan te jagen, vastgelopen processen open te breken, issues te agenderen, verfrissend op te lossen en mensen in beweging te brengen. Op dit moment heeft het sociale aspect van duurzaamheid, de energietransitie, de circulaire economie mijn speciale interesse, met de natuur als unusual suspect.

Perspectieven in beeld brengen

Een vraagstuk benader ik vanuit verschillende perspectieven (ook vanuit de unusual suspects). Met mijn optimistische, proactieve, open houding kom ik tot een strategische advies en creatieve aanpak voor de uitwerking. Vraag me het proces aan te jagen; van begin tot eind. Als procesmanager, stakeholdermanager bij verduurzaming, communicatiemanager, adviseur sociale innovatie of een door u bedachte titel. Mijn rol is signaleren, agenderen, adviseren en realiseren.

Resultaat

Het resultaat is dat u dichter bij een geaccepteerde oplossing komt van uw maatschappelijke of organisatorische vraagstuk. Ik hoop dat u er zin in krijgt bij te dragen aan een duurzame maatschappij.

Innovatieprogramma's

Aanjager, facilitator

Communicatie, Omgevingsmanagement

Verandertrajecten, Online, Interne Communicatie, Participatie

Advies directie, Gebiedscommunicatie

Verandertrajecten, gebiedsontwikkeling

Verbeteren samenwerkingsverband

Marketing Communicatie

Creatieve sessies met Stakeholders

Adviseur online

Gemeente Ede Wageningen

Adviseur wethouders over samenwerking 5 gemeenten

UPC

Adviseur en Facilitator Directie en Klant meetings

IJburg Amsterdam

Gebiedscommunicatie samenwerkingsverband

Schiphol

Analyse en advies samenwerkingsverband

Kunstcentrum

Adviseur bestuur

Van Dijk Food Products

Creatieve denksessies voor nieuwe producten

Adviseur online

Duurzame energie

Duurzaamheid Corporate Communicatie en stakeholdermanagemeent

Ik geef vastgelopen processen weer lucht. Of ik breng beweging in lastige vraagstukken, zoals het sociale aspect van verduurzaming. Ik deel mijn enthousiasme en deskundigheid graag met bestuurders en managers die een stap verder durven zetten in de energietransitie. Die samenwerkingspartners, inwoners, medewerkers, klanten en andere stakeholders, waaronder de natuur als unusual suspect aan het woord laten en daar daadwerkelijk iets mee doen. Ik bedenk hoe zij aan het woord komen, zodat u er ook iets aan heeft. Daar word ik blij van. En u vast ook. De Galan Sociale innovatie bestaat sinds 1997

Eljo de Galan

Aanjager en verbinder

De meest optimistische aanjager en verbinder

eljo @ degalan . nl

Share This