ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Nieuwe democratie

Dicht de kloof. Geef inwoners en andere unusual suspects een actieve rol. Omdat u niet zonder hen kan. En omdat u voorbereid wilt zijn op de nieuwe omgevingswet.

Is uw organisatie van deze tijd?

Ik help vastgelopen processen open te breken en overheden voor te bereiden op de nieuwe omgevingswet met burgerparticipatie. Of misschien wel overheidsparticipatie. Of het nu de omgevingswet is, de politiek of de commerciële bedreiging van disruptieve start-ups zoals Airbnb, Spotify of de HEMA notaris; overal zijn traditionele werkwijzen ontoereikend om de huidige problemen op te lossen. Dus, stop met cosmetische verandering. Ga voor inhoudelijke verandering en groei, samen met een diversiteit aan stakeholders, belanghebbenden en andere positieve krachten. Dat is van deze tijd.

Sociale Innovatie

Sociale innovatie werkt bottom-up. Daar kunt u als bestuurder en manager uw voordeel mee doen. Don’t ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. JFK’s woorden blijven actueel. Veel mensen weten hoe het beter, relevanter en prettiger kan. Bij sociale innovatie halen we dat naar boven en doen we er iets mee. De Galan begeleidt dit soort sociale innovatie processen voor overheid en bedrijfsleven, vanuit de visie dat je verantwoordelijkheid beter kunt delen.

Communicatie

We leven met de zekerheid dat niets zeker is. Communicatie in tijden van transitie vraagt om flexibiliteit en inspelen op de actualiteit. Daarom is een A-4 ruim voldoende voor een communicatieplan. Het gaat om de inhoud; issues boven tafel halen waar u op in kunt spelen. Zowel intern als extern. Online en offline.

Online en social

Ruim 80% van de Nederlanders heeft een smartphone. Daar kan je maar beter gebruik van maken. Zorg dan wel voor gemak, openheid en snelheid. De Galan helpt organisaties om te gaan met de transitie van controle naar delen en participeren.

Opdrachtgevers

Zij gingen u voor

Ministerie Infrastructuur en Milieu

Innovatieprogramma’s

Female Cancer

Adviseur bestuur online

Gemeente Den Haag

Communicatieproces met stakeholders Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

Verandertrajecten, participatietrajecten, Hfd Communicatie (a.i.)

Rijkswaterstaat

Verandertrajecten, online, interne Communicatie, participatiecommunicatie

ING Real Estate

Advies directie, gebiedscommunicatie

Hoogheemraadschap Rijnland

Analyse, coaching samenwerking zakelijke partners

Solvay Pharma

Marketing Communicatie

FNV Bondgenoten

Sociale innovatie

Provincie Noord-Holland

Inspirator online
Gemeente Ede Wageningen

Gemeente Ede Wageningen

Adviseur samenwerking 5 gemeenten
UPC

UPC

Sociale innovatie
IJburg Amsterdam

Amsterdam IJburg

Gebiedscommunicatie
Schiphol

Schiphol

Analyse samenwerking partners
Kunstcentrum

Kunstcentrum

Adviseur bestuur
Grow Your Greens Urban Farming

Grow Your Greens Urban Farming

Multilingual webshop
Connexxion

Conexxion

Voorzitter samenwerkende partijen groot project
Van Dijk Food Products

Van Dijk Foods

Creatieve denksessies voor nieuwe producten
Els Verhoef

Els Verhoef

Website
Boot Advocaten

Boot Advocaten

Marketing Communicatie, programmamanagement, nieuw samenwerkingsverband

Gemeente Alkmaar

Infra/citymarketing/omgevingsmanagement, facilitator, managen uitvoering

Factor4 duurzame energie

Website, marketing communicatie

Blue Building Institute

Internationale website

Ik geef vastgelopen processen weer lucht. Ik deel mijn enthousiasme en deskundigheid graag met bestuurders en managers die een stap verder durven zetten. Die inwoners en klanten aan het woord laten en daar daadwerkelijk iets mee doen. Ik bedenk hoe zij aan het woord komen, zodat u er ook iets aan heeft. Daar word ik blij van. En inwoners en klanten ook. De Galan Communicatie & Sociale innovatie bestaat sinds 1997

Eljo de Galan

Aanjager en verbinder

Word relevant voor stakeholders

Share This