ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl
Eljo de Galan gefotografeerd door Linette Raven

Issues

Ik heb een eeuwige drijfveer vastgelopen processen open te breken, issues te agenderen, verfrissend op te lossen en mensen in beweging te brengen. Op dit moment heeft het thema ‘duurzaamheid’ mijn speciale interesse.

Aanjager

Een vraagstuk benader ik vanuit verschillende perspectieven (ook vanuit de unusual suspects). Met mijn optimistische, proactieve, open houding kom ik tot een strategische advies en creatieve aanpak voor de uitwerking. Vraag me het proces aan te jagen; van begin tot eind. Als procesmanager, omgevingsmanager, communicatiemanager, adviseur sociale innovatie of een door u bedachte titel. Mijn rol is signaleren, agenderen, adviseren en realiseren.

Resultaat

Het resultaat is dat ú dichter bij een geaccepteerde oplossing komt van uw maatschappelijke of organisatorische (duurzaamheid)vraagstuk.

Sociale innovatie

Traditionele werkwijzen zijn ontoereikend om de huidige problemen op te lossen. Daarom is sociale innovatie nodig; een vakgebied waar ik inspiratie uit haal. In de praktijk betekent het, dat ik vastgelopen processen openbreek en u help de verantwoordelijkheid te delen met stakeholders. Ook met unusual suspects.

Omgevingsmanagement

Bij projecten met veel partijen kan het lijken alsof belangen en wensen te ver uit elkaar liggen om goed samen te werken. Als optimistische omgevingsmanager met voelsprieten in de omgeving, zoek ik naar overeenkomsten. Ik bedenk een strategie en zorg dat voorwaarden voor een goede samenwerking tot stand komen. Het resultaat is dat partijen samenwerken aan een oplossing met respect voor elkaars belang. 

Innovatieprogramma's

Aanjager, facilitator

Communicatie, Omgevingsmanagement

Verandertrajecten, Online, Interne Communicatie, Participatie

Advies directie, Gebiedscommunicatie

Verandertrajecten, gebiedsontwikkeling

Verbeteren samenwerkingsverband

Marketing Communicatie

Creatieve sessies met Stakeholders

Adviseur online

Gemeente Ede Wageningen

Adviseur wethouders over samenwerking 5 gemeenten

UPC

Adviseur en Facilitator Directie en Klant meetings

IJburg Amsterdam

Gebiedscommunicatie samenwerkingsverband

Schiphol

Analyse en advies samenwerkingsverband

Kunstcentrum

Adviseur bestuur

Van Dijk Food Products

Creatieve denksessies voor nieuwe producten

Adviseur online

Duurzame energie

Duurzaamheid Corporate Communicatie en stakeholdermanagemeent

Ik geef vastgelopen processen weer lucht. Ik deel mijn enthousiasme en deskundigheid graag met bestuurders en managers die een stap verder durven zetten. Die samenwerkingspartners, inwoners, medewerkers, klanten en andere stakeholders aan het woord laten en daar daadwerkelijk iets mee doen. Ik bedenk hoe zij aan het woord komen, zodat u er ook iets aan heeft. Daar word ik blij van. En u vast ook. De Galan Sociale innovatie bestaat sinds 1997

Eljo de Galan

Aanjager en verbinder

De meest optimistische aanjager en verbinder

+31 (0)6 21 89 85 16 | eljo @ degalan . nl

Share This