ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Online

Ik weet hoe het werkt in grote organisaties, wat van een bestuurder verwacht wordt en hoe hoofdkantoor en regionale kantoren zich tot elkaar verhouden. Ik help u bij het vinden en gebruiken van vernieuwende online tools om met uw stakeholders te communiceren. Standaard websites neem ik in de slibstream mee.Websites

Websites ontwikkeld door De Galan communicatie. Soms onderhoudt de opdrachtgever de site. Een andere keer onderhoudt De Galan Communicatie de site.

Blue Building Institute
Blue Building Institute voor duurzame, gezonde gebouwen.
Fresubin
Fresubin is medische drinkvoeding. Het is een product van Fresenius Kabi, een internationaal farmaceutisch bedrijf. De website levert informatie over ondervoeding, medische drinkvoeding en de verschillende producten die onder de naam Fresubin verkrijgbaar zijn. Bezoekers van de website kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief, die gekoppeld is aan de website.
Factor4
Duurzame gebouwen waar mensen prettig, dus productief werken.
Female Cancer Foundation
Female Cancer Foundation streeft naar een baarmoederhalsvrije wereld. De organisatie richt zich op landen waar baarmoederhalskanker een veelvoorkomende doodsoorzaak is en waar preventie van baarmoederhalskanker nog niet is ontwikkeld. De site is voor de internationale markt en is een variant op de Nederlandse site. De website wordt op dit moment bijgehouden door de organisatie zelf.
Els Verhoef
Els Verhoef is (interim) bestuurder, adviseur en executive coach. De website geeft haar opdrachtgevers een indruk van haar visie en ervaring.

Aanvullingen op bestaande websites

Soms ververs ik bestaande websites en werk ik binnen het beschikbare stramien.

Fresenius Kabi
Fresenius Kabi is een internationaal farmaceutisch bedrijf. De website is voor de Nederlandse en Belgische markt en geeft een overzicht van alle producten die Fresenius Kabi op de makrt heeft in deze landen.


Share This