ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Gedragsbeïnvloeding

Mensen en organisaties breng ik graag dichter bij elkaar.  Dat willen ze vaak zelf ook, maar het lukt niet altijd. Want aannames staan in de weg. Ik onderzoek waarom ze doen wat ze doen en waar ze door in beweging komen. Tijdens mijn studie Nederlands en Theaterwetenschappen onderzocht ik dat in woord en beeld. In Londen leerde ik over gedragsbeïnvloeding tijdens een internationale reclame opleiding en paste dat toe in mijn werk op de Europese afdeling van een reclamebureau. Een internationaal lifestyle onderzoek, gebaseerd op gezamenlijke waarden en behoeften, gebruikte ik voor effectieve think-global-act-local strategieën. Die manier van kijken pas ik nu toe in mijn adviezen voor gedragsverandering in de energietransitie. Ik zoek niet naar de verschillen, maar naar gedeelde belangen. Vooral voor de verduurzaming van onze maatschappij is samenwerking van cruciaal belang. 

Als procesmanager, omgevingsmanager, communicatiemanager (of een andere mooie titel) help ik mensen in beweging te brengen en samen maatschappelijke of organisatie vraagstukken op te lossen.

LinkedIn

Verfrissend sinds 1997

In 1997 begon ik, na jaren loondienst, een netwerkorganisatie avant la lettre, voor strategisch (communicatie)advies, sociale innovatie en organisatieverandering. Tegenwoordig ben ik vaak interim aan organisaties verbonden. Wat blijft is mijn eeuwige drijfveer issues te agenderen, verfrissend op te lossen en mensen in beweging te brengen. Intern en extern. Vooral samenwerkingsverbanden hebben mijn interesse. Het werkveld waar ik me nu graag in beweeg is verduurzaming, circulaire economie, energietransitie.

Aanjager en verbinder

Ik doorbreek patronen en maak mezelf overbodig. Als mensen in de organisatie mijn werk overnemen, is mijn missie geslaagd. Zie mij als aanjager en verbinder.

Activiteiten

Ik ben lid (geweest) van het Nederlands Medianetwerk, de redactieraad van het vakblad Interne Communicatie en het Belgische COCD (Centrum voor Ontwikkeling van Creatief Denken). Bij het COCD heb ik o.a. met Hilde Engels gewerkt aan een kenniscentrum voor creatief denken en met Paul Wouters e.a. ontwikkelden we een programma om cultuurverschillen in organisaties te overbruggen. Ik was betrokken bij het opzetten van Sociale Innovatie Netwerk Nederland (SINN). Regelmatig organiseerden we Social Innovation Meet ups in Pakhuis de Zwijger. Ik geef presentaties over participatie bij democratische vernieuwing.  

De meest optimistische aanjager en verbinder

+31 (0)6 21 89 85 16 | eljo @ degalan . nl

Share This