ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Niet zelden is het schrijven van een communicatieplan een doel op zich. Inderdaad, als verantwoordingsdocument. Het geeft managers een veilig gevoel. En het allerbelangrijkste; er staat in hoeveel geld er gereserveerd moet worden. Daar gaat dan ook al snel de discussie over. Niet over de inhoud. En dat is jammer.

In gesprek met het management
Voor mij zou een communicatieplan geen doel op zich moeten zijn, maar aanleiding voor gesprek met het management over wat je met je relaties/klanten/omgeving wilt, hoe je gaat luisteren! naar de ‘doelgroepen’ en waar en hoe je zichtbaar wilt zijn.
Als iedereen het eens is, ga je gewoon beginnen en speel je in op waar je ‘doelgroep’ mee bezig is. Dat vraagt een andere, flexibelere houding van communicatie professional en management, maar ja, tijden veranderen!

Ook verschenen als artikel op CommunicatieOnline

Share This