ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Samenwerkingsverbanden

Bij projecten met veel partijen kan het lijken alsof belangen en wensen te ver uit elkaar liggen om goed samen te werken. Als optimistische omgevingsmanager met voelsprieten in de omgeving, zoek ik naar overeenkomsten. Mensen (stakeholders) uit samenwerkingsverbanden, de eigen organisatie, klanten, inwoners en unusuals suspects (zoals de natuur 😉 voelen zich gezien als u hen betrekt bij vraagstukken die voor hen relevant zijn of als u vraagstukken voor hen relevant weet te maken. Ik kan helpen bij dit proces. Het resultaat is dat partijen samenwerken aan een oplossing met respect voor elkaars belang, zoals ik heb gedaan in de gemeente Den Haag: Bewoners maken omgevingsvisie.  

 

Nieuwe impuls voor herstel vertrouwen tussen overheid en inwoner.

 

De meest optimistische aanjager en verbinder

+31 (0)6 21 89 85 16 | eljo @ degalan . nl

Share This