ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Sociale innovatie

 

Nieuwe impuls voor herstel vertrouwen tussen overheid en inwoner.

 

Aanpak van Eljo de Galan

David van Reybrouck zei het zo raak bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. “Informeer een steekproef van de samenleving. Die kan betere beslissingen nemen dan een ongeïnformeerde samenleving. Geef hen de tijd en ruimte na te denken. Door burgers aan het woord te laten, lukt het om oplossingen te bereiken.” Eljo de Galan heeft een praktische variant ontworpen die aansluit bij de gedachte van Van Reybrouck, uitgevoerd in de gemeente Den Haag, toen het vertrouwen tussen gemeente en inwoners een flinke deuk had opgelopen. Bewoners maken omgevingsvisie. 

Mensen voelen zich gezien

Veel mensen voelen zich niet gezien door overheden en grote organisaties. Een van de oorzaken is dat beloftes die de organisatie doet, vaag zijn. Of dat  organisatieveranderingen cosmetisch van aard zijn. Daar trappen mensen niet meer in. Om relevant te blijven is oprechte kwalitatieve verandering nodig. Daar gaat sociale innovatie over. En goed omgevingsmanagement. Mensen voelen zich gezien als u hen betrekt bij vraagstukken die voor hen relevant zijn. Timing is cruciaal. Suggesties en energie van inwoners, medewerkers, klanten en alle andere ‘stakeholders’ vormen de basis voor verbetering en innovatie. In ambtenarentaal: ‘draagvlak’. 

Vertrouwen als basis voor veranderen

Bij organisaties die sociale innovatie en strategisch omgevingsmanagement toepassen, werken samenwerkingspartners, medewerkers, klanten of inwoners (inclusief unusual suspects) aan oplossingen die praktisch uitvoerbaar zijn, omdat hun stem gehoord is. Ze ervaren vertrouwen, i.p.v. wantrouwen. Sociale innovatie / strategisch omgevingsmanagement is een manier van veranderen voor elke organisatie en elke sector; de overheid, zorg, bouw en financiële wereld. De enige voorwaarde is, dat u vertrouwen geeft en doet wat u belooft. Eljo de Galan is architect van sociale innovatie en omgevingsmanagement processen. Laat u inspireren door internationale voorbeelden.

De meest optimistische aanjager en verbinder

+31 (0)6 21 89 85 16 | eljo @ degalan . nl

Share This