ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Stakeholdermanagement

Bij projecten met veel partijen kan het lijken alsof belangen en wensen te ver uit elkaar liggen om goed samen te werken. Als optimistische omgevingsmanager / stakeholdermanager met voelsprieten in de omgeving, zowel intern als extern, zoek ik naar overeenkomsten. Mensen (stakeholders) uit samenwerkingsverbanden, de eigen organisatie, klanten, inwoners en unusuals suspects (zoals de natuur 😉 ) voelen zich gezien als u hen op tijd betrekt bij vraagstukken die voor hen relevant zijn of worden. Ik kan helpen bij dit proces. Het resultaat is dat partijen samenwerken aan een oplossing met respect voor elkaars belang, zoals ik bijvoorbeeld heb gedaan in de gemeente Den Haag: Bewoners maken omgevingsvisie.  

 

Nieuwe impuls voor herstel vertrouwen tussen overheid en inwoner.

 

De meest optimistische aanjager en verbinder

eljo @ degalan . nl

Share This