ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Onze Social Innovation meet ups werpen vruchten af; Tanja Jadnanansing en Giep Hagoort willen aan de slag met resultaten en mensen van de social innovation meet up#2.

Was je erbij? Of wil je erbij? Onze Social Innovation meet ups? Omdat je het idee hebt dat er een frisse benadering nodig is voor maatschappelijke vraagstukken en organisatie vraagstukken? Specifiek hebben we afgelopen week jeugdwerkeloosheid geadresseerd. Nu gaat de politiek er verder mee. Grijp je kans als dit onderwerp je na aan het hart ligt en als je wel weet hoe je dit kunt aanpakken en er ook zelf iets aan kan doen.

Share This