ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Social Innovation Meet Up #2!

Amsterdam, 29 januari; Jan Rotmans was er. Peerby’s Daan Weddepohl ook. En Geefcafé’s Judith Manshanden, Giep Hagoort en Tanja Jadnanansing. Jij misschien ook, want we waren met zo’n 200 man. Twee keer zoveel als de vorige keer.

Oproep aan politiek: werk mee aan initiatieven van burgers en buitenlui

We kwamen tot de conclusie dat de nieuwe trend van zelforganisatie in communities de ruimte nodig heeft. Die ruimte wordt nu nog vaak beperkt door te veel regelgeving. Het probleem van jeugdwerkeloosheid bijvoorbeeld, zou ook losser aangepakt moeten worden. Het belangrijkste advies aan de politiek, Tanja Jadnanansing, was: “probeer niet alles te vatten in de oude systemen van klankbordgroepen, medezeggenschapsraden en dergelijke. Wees oprecht geïnteresseerd en werk mee aan initiatieven van burgers en buitenlui.”

Meedoen?

Wil jij ook bijdragen aan een innovatieve oplossing voor prangende maatschappelijke uitdagingen? Er is tenslotte genoeg te doen voor de zorg, het onderwijs, klimaat en de kloof tussen burger en overheid. Kom dan naar de volgende social innovation meet up #2 op april 2013.

Facebook

LinkedIn: Social.Innovation.Network

Share This