ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Energietransitie vraagt méér dan technische innovatie

Het sociale aspect van de energietransitie is nog te vaak onderbelicht. Er gaat veel aandacht naar de techniek van verduurzaming. Maar wat technisch kan, wordt nog niet altijd toegepast, omdat mensen van nature liever doen wat ze al jaren doen. De uitdaging is dit patroon te doorbreken.

Mensen in organisaties moeten durven veranderen en inzien dat de aloude economische kijk op werk onvolledig is; voor de lange termijn is verduurzaming is een beter vertrekpunt. Investeren in een circulaire economie loont, want een organisatie die achterblijft, overleeft op de lange termijn niet.

Om mensen in beweging te krijgen, is sociale innovatie nodig; een vakgebied waar ik inspiratie uit haal. Ik breek, indien nodig, processen open, focus op kansen en help u de verantwoordelijkheid te delen met diverse stakeholders. Ook de unusual suspects, zoals de natuur.  

Share This