ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Nieuwe democratie

 

Nieuwe impuls voor herstel vertrouwen tussen overheid en inwoner.

 

De nieuwe democratie volgens Van Reybrouck

David van Reybrouck zei het zo mooi bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. “Informeer een steekproef van de samenleving. Die kan betere beslissingen nemen dan een ongeïnformeerde samenleving. Geef hen de tijd en ruimte na te denken. Door burgers aan het woord te laten, lukt het om oplossingen te bereiken.” Eljo de Galan heeft een praktische variant ontworpen die aansluit bij de gedachte van Van Reybrouck. Bijvoorbeeld de gemeente Den Haag werkt hiermee, toen het vertrouwen tussen gemeente en inwoners een flinke deuk had opgelopen. Bewoners maken omgevingsvisie. 

Participatie

We hebben organisaties zó ingewikkeld gemaakt, dat we verstrikt zijn geraakt in complexe processen. Veel overheden en organisaties zijn kwijt waarvoor ze op aarde zijn, waardoor inwoners en klanten zich niet begrepen voelen. Veranderingen zijn vaak cosmetisch. Daar nemen inwoners en klanten geen genoegen mee. U verliest relevantie. Om relevant te blijven en productieve energie te genereren is een kwalitatieve verandering nodig. Daar gaat sociale innovatie over. Laten we de stap zetten naar een inhoudelijke organisatieverandering en groei, met een cultuur die past bij deze tijd. Met sociale innovatie nemen we mensen serieus. We betrekken hen bij vraagstukken die voor hen relevant zijn. Ideeën van inwoners, medewerkers, klanten en andere relaties vormen de basis voor verbetering en innovatie. Eljo de Galan is architect van sociale innovatie processen. Bijvoorbeeld participatie in het kader van de nieuwe omgevingswet. Laat u inspireren voor internationale voorbeelden.

 Vertrouwen

In top down organisaties voert de werkvloer plannen uit van het management. Ambtenaren voeren uit wat de politiek beslist. En professionals weten het beter. Er is geen ruimte voor een luisterend oor, laat staan ideeën uit het veld. In dergelijke culturen in wantrouwen leidend.

Sociale innovatie werkt andersom; vertrouwen is leidend en bottom up wordt niet gezien als een bedreiging. Professionals weten het echt beter als zij in gesprek gaan met degene voor wie ze aan het werk zijn; inwoners, klanten, medewerkers. En vooral als ze op zoek gaan naar unusual suspects. Bij organisaties die sociale innovatie toepassen, werken medewerkers, klanten of inwonenden aan oplossingen die praktisch uitvoerbaar zijn. Sociale innovatie is een manier van veranderen die je op elke organisatie en in elke sector kan toepassen; de overheid, zorg, bouw en financiële wereld. De enige voorwaarde is, dat u vertrouwen heeft in uw medewerkers of inwoners en dat u doet wat u belooft.

Sociale Innovatie in uw organisatie?

Share This