ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Nieuwe democratie

De nieuwe democratie volgens Van Reybrouck
David van Reybrouck zei het zo mooi bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. “Informeer een steekproef van de samenleving. Die kan betere beslissingen nemen dan een ongeïnformeerde samenleving. Geef hen de tijd en ruimte na te denken. Door burgers aan het woord te laten, lukt het om oplossingen te bereiken.” Eljo de Galan heeft een praktische variant ontworpen die aansluit bij de gedachte van Van Reybrouck. Bijvoorbeeld de gemeente Den Haag werkt hiermee.

De kloof

Ervaart u een grote afstand tot uw inwoners, klanten en medewerkers? Zou het beter kunnen? Ik denk dat u uw relevantie kunt vergroten door directer in contact te zijn met uw stakeholders. Met sociale innovatie nemen we alle stakeholders serieus. Sociale innovatie is inwoners, medewerkers, klanten en andere relaties betrekken bij vraagstukken die voor hen relevant zijn en waar u een rol in speelt. Ideeën van inwoners, medewerkers, klanten en andere relaties vormen de basis voor verbetering en innovatie. De Galan is architect van sociale innovatie processen. Bijvoorbeeld anticiperend op de nieuwe omgevingswet.

Traditionele werkwijzen zijn ontoereikend

We hebben organisaties zó ingewikkeld gemaakt, dat we verstrikt zijn geraakt in complexe processen. Veel organisaties zijn kwijt waarvoor ze op aarde zijn, waardoor inwoners en klanten zich niet begrepen voelen. En als er veranderd wordt, zijn dat overwegend cosmetische veranderingen. Ondertussen raken uw stakeholders gedemotiveerd en gaat u op social media over de tong. De afstand wordt groter; u verliest relevantie. Om relevant te blijven en productieve energie te genereren is een kwalitatieve verandering nodig. Daar gaat sociale innovatie over. Laten we de stap zetten naar een inhoudelijke organisatieverandering en groei, met een cultuur die past bij deze tijd. Laat u inspireren voor internationale voorbeelden.

Top-down wordt bottom-up

In top down organisaties voert de werkvloer plannen uit van het management en voeren ambtenaren uit wat de politiek beslist. Sociale innovatie werkt andersom; bottom-up. Er zijn namelijk veel meer mensen die weten wat er aan de hand is en hoe het beter kan. Bij sociale innovatie halen we dat naar boven. Bij organisaties die sociale innovatie toepassen, werken medewerkers, klanten of inwonenden aan oplossingen die praktisch uitvoerbaar zijn. Sociale innovatie is een manier van veranderen die je op elke organisatie en in elke sector kan toepassen; de overheid, zorg, bouw en financiële wereld. De enige voorwaarde is, dat u vertrouwen heeft in uw medewerkers of inwoners en dat u doet wat u belooft.

Sociale innovatie loont, blijkt uit onderzoek

Tempo-Team deed onderzoek naar ‘Sociale Innovatie‘.

Sociale Innovatie in uw organisatie?

Share This